Peter: 068 152 468
info@popolnsluh.si

Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!

Poskrbite za svoj sluh pravočasno!

Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim!

dobro da slišim - varujmo svoj sluh

Pravilo palca
Dolgotrajna izpostavljenost hrupu, ki presega nivo glasnosti 85dB(A), lahko povzroči poškodbe sluha. Hrup, ki povzroči bolečine, bo zagotovo povzročil poškodbe sluha. Bolečina predstavlja opozorilni signal za telo. Če se dotaknemo vroče plošče na kuhalniku, bolečina povzroči, da roko hitro odmaknemo in preprečimo nadaljnjo škodo. Telo se enako odzove na urez z nožem in sončno svetlobo, ki nas zaslepi. Naš odziv na hrup, ki povzroči bolečino, bi moral biti enak. Zamaši ušesa ali zbeži stran oziroma takoj izključi vir hrupa!

Decibel (dB)
Decibel (dB) je enota, s katero izražamo tlak zvočnih valov. Decibel je logaritmična vrednost, zato nam številke povedo le malo o dejanski glasnosti zvoka. Povečanje intenzitete za 10 dB odgovarja podvojenemu občutku glasnosti in desetkratnemu povečanju zvočne energije. Ko zvok postane 10 dB glasnejši, povzroči enak učinek v desetinki časa. Torej, izpostavljenost hrupu 85 dB za 40 ur predstavlja enak stres za uho kot izpostavljenost 95 dB za 4 ure ali 105 dB za 24 minut.

VIR: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/slikanica_za_otroke_in_odrasle_dobro_da_imam_usesa_dobro_da_slisim.pdf